Oplysninger om det tilbud eller plejefamilie, din henvendelse vedrører. Skriv så mange oplysninger som muligt.

Hvad vil du lave en henvendelse om? Skriv så mange oplysninger som muligt.

Hvis du ønsker at frasige dig anonymitet, skal du konkret skrive, hvad du giver tilladelse til, at socialtilsynet må oplyse over for tilbuddet, plejefamilien eller andre.

Hvis du helt eller delvist frasiger dig din anonymitet, kan socialtilsynet bruge oplysningerne i en dialog med tilbuddet eller plejefamilien.

Hvis du giver samtykke til helt eller delvist at frasige dig anonymitet skal du være opmærksom på, at oplysninger om, hvem du er, hvad din bekymring vedrører, og at der er kommet en henvendelse efter en konkret vurdering kan videregives til andre myndigheder eller tredjemand i forbindelse med meddelelse af aktindsigt.

Vælg fil

Angiv henvendelsestype

Kontaktinformationer

Du skal som et minimum udfylde enten E-mail eller Telefon.

Personlig adgangskode

Nedenfor kan du vælge en personlig adgangskode, som du skal bruge for at logge på systemet sammen med det sagsnummer du får oplyst, når du klikker på "Send henvendelse". Når du logger på systemet, sker det naturligvis helt anonymt.