Her kan du som borger, pårørende og medarbejder rette henvendelse, hvis du oplever bekymrende forhold i et tilbud.

Et tilbud er et sted, hvor der bor børn eller unge, der er anbragt uden for hjemmet, f.eks. plejefamilier, opholdssteder eller døgninstitutioner. Det kan også være et botilbud, hvor der bor voksne handicappede eller sindslidende. Endelig kan det også være et sted med stofmisbrugsbehandling.

Hvad kan du lave en henvendelse om?

Du kan anmelde svigt eller bekymrende forhold i et tilbud.

Henvendelsen

Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold — også de forhold, du ikke umiddelbart anser for meget vigtige.

Du bedes så vidt muligt dokumentere din påstand. Hvis du har skriftlig dokumentation i form af et dokument, bedes du vedhæfte dokumentet i digital form.

Du får ikke et svar eller en tilbagemelding fra Socialtilsynet på din henvendelse om, hvad den evt. måtte føre til.

Følg din henvendelse

Har du oprettet en henvendelse med mulighed for opfølgning, kan du benytte en af nedenstående muligheder for at følge din henvendelse.

Er jeg anonym?

Din henvendelse er altid anonym, med mindre du selv oplyser, at du ikke vil være det.

Anonymiteten betyder, at socialtilsynet ikke må fortælle tilbuddet eller andre, hvem du er, at du har henvendt dig om bekymrende forhold, hvilke tilbud det drejer sig om, eller hvad din bekymring vedrører.

Når du sender en henvendelse får du tildelt et sagsnummer og kan vælge en adgangskode. Med sagsnummerlet har du mulighed for at se, om socialtilsynet har kontaktet dig med supplerende spørgsmål. På den måde er du stadig anonym over for socialtilsynet.

Du kan også vælge, at socialtilsynet må vide, hvem du er, så vi kan kontakte dig direkte med eventuelle opklarende spørgsmål for at kunne komme videre med undersøgelsen. Vi må stadig ikke videregive oplysninger om dig, om henvendelser eller om at vi har modtaget en henvendelse.

Du kan også vælge en tredje mulighed, hvor du har mulighed for at give tilladelse til, at socialtilsynet over for tilbuddet, plejefamilien eller andre oplyser, at der er modtaget en henvendelse vedrørende bekymrende forhold.

Hvis du vælger den sidste mulighed, og du helt eller delvist frasiger dig din anonymitet, kan socialtilsynet bruge oplysningerne i en dialog med tilbuddet eller plejefamilien

Du har altid mulighed for at tilbagekalde din tilladelse. Dette gælder dog alene oplysninger, som ikke allerede er videregivet til tilbuddet eller andre.