En klar indgang, hvis du oplever svigt i et tilbud.

Her kan du som borger, pårørende og medarbejder rette henvendelse, hvis du oplever uhensigtsmæssigheder eller svigt i et tilbud.

Et tilbud er et sted, hvor der bor børn eller unge, der er anbragt uden for hjemmet, f.eks. plejefamilier, opholdssteder eller døgninstitutioner. Det kan også være et botilbud, hvor der bor voksne handicappede eller sindslidende. Endelig kan det også være et sted med stofmisbrugsbehandling.

Hvad kan du indberette?

Du kan anmelde svigt eller bekymrende forhold i et tilbud.

Indberetningen

Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold — også de forhold, du ikke umiddelbart anser for meget vigtige.

Du bedes så vidt muligt dokumentere din påstand. Hvis du har skriftlig dokumentation i form af et dokument, bedes du vedhæfte dokumentet i digital form.

Du får ikke et svar eller en tilbagemelding fra Socialtilsynet på din henvendelse om, hvad den evt. måtte føre til.

Anonym dialog

Din indberetning er altid anonym.

Socialtilsynet må ikke fortælle tilbuddet eller andre, hvem du er, at du har klaget, og hvad du har klaget over. Når du klager via denne ordning, må Socialtilsynet slet ikke fortælle, at der er klaget. Dvs at Socialtilsynet skal undersøge din klage uden at fortælle tilbuddet eller andre om, at der er klaget og hvad klagen indeholder.

Når du sender anmeldelsen kan du vælge at give Socialtilsynet lov til at kontakte dig, hvis der er behov for at stille opklarende spørgsmål til dig for at kunne komme videre med undersøgelsen.

Alt foregår helt anonymt. Når du indsender din anmeldelse, får du tildelt et sagsnummer og vælger selv en adgangskode.

Du kan efterfølgende logge på systemet med dit sagsnummer og adgangskodefor at se om Socialtilsynet har kontaktet dig med supplerende spørgsmål.

Hvis du vedhæfter dokumenter, skal du være opmærksom på, at det ikke heraf fremgår, hvem du er. Du kan f.eks. overstrege dit navn m.v. i dokumentet, inden du sender det til socialtilsynet.

Du kan også vælge, at du ikke vil være anonym. Der er i skemaet plads til, at du kan skrive dine kontaktoplysninger.